Børnehaven

Børnene tegner ved bordene udenfor

Generelt om børnehaven

Sanderum Grønne Børnehave hed oprindeligt Dragebakkens Børnehave og er oprettet af en gruppe forældre d. 2. april 1972. Børnehaven, som dengang var selvejende er beliggende i et villakvarter med kort afstand til grønne områder og natur.

Vi har en stor legeplads med mange tilbud, hvor børnene også kan "gemme" sig lidt og lege "for sig selv".

På stuerne findes små hyggerum hvor en lille gruppe børn kan lege.

Vi gør en del ud af at holde børnehaven godt ved lige, så den fremstår rar og indbydende.

Dragebakkens Børnehave opsagde driftsaftale med Odense Kommune, og blev dermed til Dragebakkens Private Børnehave d. 1. juni 2016.

I 2024 satte vi større fokus på det grønne og har derfor skiftet navn til Sanderum Grønne Børnehave.

Vores vedtægter kan ses her.

Personalet

...
Heidi L. Khorooshi

Leder og pædagog

...
Lisbeth Enggaard

Pædagog

...
Annika Veje Bredahl

Pædagog

Marianne Jessen

Medhjælper

Mona Nielsen

Medhjælper

Asal Khorooshi

Medhjælper

Janne

Medhjælper

Charlotte Jessen

Rengøring

Erik Axelsen

Havemand

Lola Axelsen

Bogholderi

Institutionsbestyrelsen

Karsten Sabransky

Formand

Bjarne Christensen

Bestyrelsesmedlem

Arne Reinholt

Bestyrelsesmedlem

Kristian Gram Krogh

Eksternt medlem

Sebastian Munk

Eksternt medlem

Forældrebestyrelsen

Bjarne Christensen

Formand

Sebastian Munk

Bestyrelsesmedlem

Lola Axelsen

Medarbejderrepræsentant

Pædagogik

Vi tilstræber en tryg og stabil hverdag for børnene.

Børnehaven skal være et sted hvor barnet oplever medbestemmelse og selvværd i samværet med andre, men også et sted hvor vi øver hensyntagen til de andre, og hvor vi stiller krav i forhold til alder og udvikling. Vi ser det som en mærkesag, at der skal være tid til det enkelte barn og dets behov. Nærhed er ikke blot et ord, men en nødvendighed for at vide hvordan børnene har det, og hvor de bevæger sig hen. Gennem det daglige arbejde søger vi at gennemføre de mål vi har sat os i målsætningen, således at hvert enkelt barn vedbliver at være unikt, får lært nogle fælles regler for samvær og har mødt mange muligheder for at udvikle sig og lære.

Pædagogisk holdning

Kerneopgave:

”Vi vil skabe livsglade og samværskompetente børn, som mestrer livet.
Det vil vi gøre i samarbejde med forældrene.
Med udgangspunkt i tætte relationer, tryghed, nærvær, respekt og glæde vil vi skabe læringsmiljøer, som tilgodeser børnenes behov.”

Vi værdsætter en positiv tilgang til det daglige arbejde, hvor vi bestræber os på at være så nærværende og støttende som muligt.
I det daglige arbejde med børnene er vi beskyttere og omsorgspersoner men også rollemodeller for dem gennem vores sprog og handlemåde.

Vi mener, det er grundlæggende, at det enkelte barn bliver set, læst og forstået

Vi vægter en god kontakt til forældrene højt.

Vi forpligter os til, at vores holdninger og principper jævnligt skal tages op til overvejelse og refleksion m.h.p. forbedringer og udbygning. Vi må sikre os, at de har aktuel værdi og er synlige.

Læreplaner

Endvidere kan dagsrytmen for børnehaven ses her

Tilsyn

I september 2023, gennemførte Odense Kommune seneste tilsyn.

Rapporterne kan ses herunder:

Tilsynsrapport 2023

Tilsynsrapport 2021

Tilsynsrapport 2020

Tilsynsrapport 2019