Per Kjær Hansen
Leder

Heidi Khorooshi
Souschef

Lola Simmelkjær Axelsen
Pædagog

Marianne Jessen
Pædagogmedhjælper

Kirsten Ter-Borch Schjoldager
Pædagog

Line Bretteville Plum
Pædagogmedhjælper

Erik Axelsen
Gårdmand
Charlotte N. D. Jessen
Rengøring

Helle Clement Jensen
Vikar