Kristian Gram Krogh Korgaard
Formand

På valg i 2022

Michael Leissner Rasmussen
Næstformand

På valg i 2021

Chris Fenger Pedersen
Bestyrelsesmedlem

På valg i 2021

Rikke Raaen Lund
Bestyrelsesmedlem

På valg i 2022

Jonathan Færing
Bestyrelsesmedlem

På valg i 2022

Caroline Hielscher
Suppleant

Lola Axelsen
Medarbejderrepræsentant

På valg i 2021

Per Kjær Hansen
Leder

Deltager i bestyrelsen uden stemmeret

Heidi L. Khorooshi
Souschef

Deltager i bestyrelsen uden stemmeret