Bestyrelsen

Kristian Gram Krogh Korgaard
Formand

På valg i 2022

Michael Leissner Rasmussen
Næstformand

På valg i 2021

Chris Fenger Pedersen
Bestyrelsesmedlem

På valg i 2021

Rikke Raaen Lund
Bestyrelsesmedlem

På valg i 2022

Jonathan Færing
Bestyrelsesmedlem

På valg i 2022

Caroline Hielscher
Suppleant
Lola Axelsen
Medarbejderrepræsentant

På valg i 2021

Heidi L. Khorooshi
Souschef

Deltager i bestyrelsen uden stemmeret