Vi tilstræber en tryg og stabil hverdag for børnene.

Børnehaven skal være et sted hvor barnet oplever medbestemmelse og selvværd i samværet med andre, men også et sted hvor vi øver hensyntagen til de andre, og hvor vi stiller krav i forhold til alder og udvikling.

Vi ser det som en mærkesag, at der skal være tid til det enkelte barn og dets behov. Nærhed er ikke blot et ord, men en nødvendighed for at vide hvordan børnene har det, og hvor de bevæger sig hen.

Gennem det daglige arbejde søger vi at gennemføre de mål vi har sat os i målsætningen, således at hvert enkelt barn vedbliver at være unikt, får lært nogle fælles regler for samvær og har mødt mange muligheder for at udvikle sig og lære.

Læreplan sprog

Læreplan sociale.

Læreplan natur.

Læreplan kultur.

Læreplan krop.

Læreplan alsidige.