Pædagogik

Vi tilstræber en tryg og stabil hverdag for børnene.

Børnehaven skal være et sted hvor barnet oplever medbestemmelse og selvværd i samværet med andre, men også et sted hvor vi øver hensyntagen til de andre, og hvor vi stiller krav i forhold til alder og udvikling.

Vi ser det som en mærkesag, at der skal være tid til det enkelte barn og dets behov. Nærhed er ikke blot et ord, men en nødvendighed for at vide hvordan børnene har det, og hvor de bevæger sig hen.

Gennem det daglige arbejde søger vi at gennemføre de mål vi har sat os i målsætningen, således at hvert enkelt barn vedbliver at være unikt, får lært nogle fælles regler for samvær og har mødt mange muligheder for at udvikle sig og lære.

Læreplaner for 2021

Endvidere kan dagsrytmen for børnehaven ses her

 

Tilsyn

I forbindelse med tilsynsmøde for året 2020, har tilsynet påpeget nogle udfordringer i deres rapport.

Børnehavens bestyrelse samt ledelse har taget udfordringer meget alvorligt. Derfor er der udarbejdet en handleplan. Med denne er der bla. indført følgende tiltag;

Øget pædagogisk kvalitet i børnehaven er et hovedfokus, og derfor har bestyrelsen truffet beslutning om, at der ansættes to nye pædagoger, med start hhv. 1. december 2020 og 1. februar 2021, for herigennem at have mulighed for at sikre fokus på den pædagogiske kvalitet i vores børnehave.

Ændret struktur i hverdagen er en nødvendighed, for at skabe nye forhold i børnehaven, og for at sikre, at personalet bruger mindst muligt tid på praktisk arbejde og mest mulig tid sammen med børnene. Der er derfor lavet en ny praksis i forbindelse med afleverings- og hentesituationerne, hvor forældrene fremover står for praktik omkring tøj og madpakker. Ligeledes foretages der fra uge 44, 2020, en anderledes opdeling af børnehavens børn.
Børnehavens pædagogiske ledelse har udarbejdet en dagsplan for børnehavens personale, således at den enkelte medarbejder ved præcist, hvilke aktiviteter, en given dag skal indeholde samtidig med, at der er en klar plan for, hvor i huset den enkelte medarbejder skal være, samt med hvilken gruppe af børn. Endvidere arbejdes der på at skabe en synliggørelse af de styrkede pædagogiske læreplaner. I dag er disse læreplaner tydeliggjort i huset, både for børn, forældre og personale i huset.

En anerkendende og understøttende dialog er afgørende for vores børns trivsel, og derfor sætter børnehavens ledelse fokus på dette. I første omgang på personalemøder og inden året er omme afholdes der et foredrag for personalegruppen omkring sprogbrug i børnehøjde.

Ovenstående er uddrag af arbejdet med handleplanen for at sikre, at den pædagogiske kvalitet i børnehaven herunder en opretning af de punkter, som fremhæves i de udarbejdede tilsynsrapporter.

Herudover er der ansat en ny dagligleder af børnehaven – Heidi Khorooshi

Børnehavens nye ledelse har gjort et stort arbejde med udviklingen af en handlingsplan og igangsætning af konkrete initiativer og er meget fortrøstningsfulde ift. det kommende arbejde – en tilgang, som bestyrelsen ligeledes deler. Ønsket for alle, både ledelse, personale og bestyrelsen er, at Dragebakkens Børnehave skal være en børnehave, hvor børnene er i fokus og stortrives.

Tilsynsrapport 2019

Tilsynsrapport 2020